ნინო გულუა

ნინო გულუა

ნინო გულუა

ნინო გულუა

ექიმ-ლაბორანტი

ბიოგრაფია

ექიმ ლაბორანტი - ნინო გულუა  (ჰიდროკოლონოთერაპიის კაბინეტი)

სპეციალობა: ექიმი ლაბორანტი

სამუშაო ადგილი/თანამდებობა:

  • შპს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი. ჰიდროკოლონოთერაპიის კაბინეტის ხელმძღვანელი.
  • „მედკაპიტალი“-ს სამშობიარო სახლი. ექიმი-ლაბორანტი
  • “ირინა ბიბილაურის” ესთეტუკური დიაგნოსტიკური კლინიკა - ჰიდროკოლონოთერაპიის კაბინეტის ხელმძღვანელი.

1983-1989
ქ. ასტრახანი, კიროვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

1992-2012
ქ.ზუგდიდის ცენტრალური საავადმყოფო,ცენტრალური კლინიკა- დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის განყოფილების გამგე.

2012-2016
ქ. თბილისის, კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი,ჰიდროკოლონოთერაპიის კაბინეთის ხელმძღვანელი.

2011
კურორტი საირმე, ექემი ლაბორანტი.

2014წელი
ენდმედიციში სტაჟირება 

2014
კლინიკა ლანცეტში ექიმი ლაბორანტი.

2014- დღემდე
სამშობიარო სახლი „მედ კაპიტალი,“მორიგე ექიმი- ლაბორანტი.

2014-დღემდე
ირინა ბიბილაურის ესტეტიკურ დიაგნოსტიკური ცენტრი,ჰიდროკოლონოთერაპიის კაბინეტის ხელმძღვანელი.