ირინა ბიბილაურის ესთეთიკური, კოსმეტოლოგიური კლინიკა
ირინა ბიბილაური - კლინიკის ხელმძღვანელი

ირინა ბიბილაური - კლინიკის ხელმძღვანელი

Irina Bibiluri has more than 20 years of experience in the Aesthetic-Cosmetic field.
For years she has been advising customers on advanced technologies
She has more than 100 diplomas and certificates
The creation of the Irina Bibilauri Aestetic clinic was conditioned by many years of experience and innovative technologies
She always takes care of staff qualification and professional development.
Irina Bibilauri has gained confidence and respect in our customers

GEORGE BAGHASHVILI

Doctor-Trumatologist

LELA BADRIDZE

Doctor-Bariatrist

ANI IREMASHVILI

Massage therapist

IRINA BIBILAURI

Founder of the clinic and dermatologist - cosmetologist

SOPHIE KAPIANIDZE

Laser specialist

NINO GULUA

Doctor-Laboratory Assistant